Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

91.000 

Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Danh mục:
Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay