Định mức sử dụng vật liệu xây dựng

91.000 

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Mã: TNSADM02 Danh mục:
Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay