2Q30 ngõ 136 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chúng tôi mở cửa từ thứ 2 tới thứ 7, 8h00 đến 18h00.