Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

188.000 

Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm Luật Xây dựng, nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng mới nhất của Bộ Xây dựng.

Mã: TNSAVB01 Danh mục:
Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay