Trọn bộ Nghị định và Định mức xây dựng (6 cuốn)_(tái bản có sửa đổi, bổ sung, Nghị định 68/2019/NĐ-CP, Thông tư 10/2019/TT-BXD sửa đổi bổ sung theo thông tư 02/2020/TT-BXD).

888.000 

Trọn bộ Nghị định và Định mức xây dựng (tái bản có sửa đổi, bổ sung)

Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay