Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn

250.000 

Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn bao gồm Luật Xây dựng, nghị định 68/2019/NĐ-CP, Nghị quyết số 108/NQ-CP và các Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng mới nhất của Bộ Xây dựng

Mã: TNSAVB14 Danh mục:
Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay