Trọn bộ Định mức xây dựng (5 cuốn)_thông tư 10/2019/TT-BXD (tái bản có sửa đổi, bổ sung theo thông tư 02/2020/TT-BXD).

890.000 

Trọn bộ định mức xây dựng (tái bản có sửa đổi bổ sung) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD, sửa đổi bổ sung theo thông tư số 02/2020/TT-BXD.

Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay