Định mức dự toán lắp đặt

189.000 

Định mức dự toán lắp đặt bao gồm 2 bộ định mức ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

– Phần 1: Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Phần 2: Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ.

Mã: TNSADM04 Danh mục:
Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay