Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng)

130.000 

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Phụ lục VII) .

còn 49 hàng

Mã: TNSADM23 Danh mục:
Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay