Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng)

130.000 

Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Phụ lục VI).

còn 50 hàng

Mã: TNSADM22 Danh mục: Từ khóa: , ,
Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay