Định mức dự toán khảo sát và thí nghiệm xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng)

139.000 

Định mức dự toán khảo sát và thí nghiệm xây dựng bao gồm 2 tập định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

còn 50 hàng

Mã: TNSADM21 Danh mục: Từ khóa: , ,
Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay