Định mức dự toán khảo sát và thí nghiệm xây dựng

118.000 

Định mức dự toán khảo sát và thí nghiệm xây dựng bao gồm 2 bộ định mức ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

– Phần 1: Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình.

– Phần 2: Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Mã: TNSADM06 Danh mục:
Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay